CONNECTION SCAN

Boost de prestaties van uw team

Connection ScanCommunicatie beïnvloedt prestaties. Als we de communicatie verbeteren verhogen we de prestaties van de organisatie. Maar communicatiepatronen zijn complex en onzichtbaar. En wat we niet zien, kunnen we niet veranderen.

Maar nu is er Connection Scan, een uniek en krachtig diagnostisch instrument dat patronen tussen mensen in een team, een afdeling, of zelfs een hele organisatie zichtbaar maakt. Net als een MRI-scan, maakt Connection Scan een nauwkeurige en waardevrije visualisatie van hoe mensen echt met elkaar verbonden zijn.

Het unieke van Connection Scan is de nauwkeurige visualisatie van communicatiepatronen van de doelgroep. Voor het eerst is het mogelijk om te zien hoe de communicatie in uw team vanuit eenieders perspectief werkelijk verloopt. Als deze verborgen patronen eenmaal helder zijn kan een team naar manieren zoeken om de communicatie en de prestaties te verbeteren.

Het fundament van team prestaties

Communicatiepatronen zijn de belangrijkste factor in de prestaties van een team. Hoeveel communicatie energie is er in uw team? Wie is betrokken en wie gemarginaliseerd? De vragen wie met wie communiceert en hoe vaak is de basis voor teamprestaties. Connection Scan stelt u in staat om de patronen van de huidige communicatie van uw team te zien, hun effectiviteit samen met het team te evalueren en te komen tot afspraken over waar en hoe deze te verbeteren.

Politiek, klieken en conflicten

Communicatiepatronen onthullen subgroepen, die de prestaties in een team negatief kunnen beïnvloeden en in sommige gevallen de oorzaak zijn van spanning of conflict. Inzicht in en visualisatie van subgroepen stelt u in staat om de achtergronden van hun bestaan na te gaan en de bespreking van hun invloed en nut vormt een springplank voor verandering. Teams zijn beter in staat om thema’s als ‘politieke’ problemen, klieken, integratie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen op te pakken.

Connection Scan bouwt voort op onderzoek

Zeven jaar van baanbrekend, award-winnend, onderzoek van het MIT heeft aangetoond dat communicatiepatronen de belangrijkste variabele zijn voor de prestaties van een team, en in feite belangrijker zijn dan vaardigheid, intelligentie en de combinatie alle andere factoren die van het belang zijn voor teambuilding. *
* Harvard Business Review, de nieuwe wetenschap van Building Great Teams, april 2012.

Gebruik de inside informatie van Connection Scan om uw team, afdeling of organisatie te ontwikkelen en de prestaties te verhogen.

Meer informatie: www.connection-scan.com