onze uitgangspunten

We werken vanuit een positieve benadering en het geloof in de uniciteit en mogelijkheden van mensen en groepen mensen. Hierdoor ontstaat ruimte voor ontwikkeling en groei. Dit geldt voor alle niveaus: individu, team en organisatie.

Lees verder
Omdat ontwikkeling altijd plaatsvindt in relatie met de omgeving, verdienen de context en ‘het systeem’ bijzondere aandacht.

De overtuiging dat mensen een zinvolle bijdrage willen leveren aan hun omgeving en organisatie heeft een centrale plaats in onze aanpak. Leven en leren gaan wat ons betreft samen. Ontwikkeling maakt het leven pas interessant.

Verscheidenheid speelt daarin een belangrijke rol. Het geheel is meer dan de som der delen. Diversiteit is de motor van ontwikkeling, creativiteit en innovatie.

Connection scan map

onze werkwijze

Omdat de overtuiging van de zin van het werk bijdraagt aan de zin in het werk, zijn we steeds op zoek naar het verband tussen motivatie en competentie. Voor een optimale impact zoeken we aansluiting bij ieders mogelijkheden om ...

Lees verder
…van daaruit aan het werk te gaan. We werken procesmatig met instrumenten en technieken die initiatief, interactie en betrokkenheid genereren. We zijn erop gericht mensen en organisaties in beweging te brengen. Wij komen dus niet met oplossingen van buitenaf, maar laten deze van binnenuit ontstaan. Zelfontwikkelde oplossingen zijn de beste garantie voor beweging en duurzame verandering.

[cml_media_alt id='327']Diversity Icebreaker[/cml_media_alt]

ons werkterrein

Naast Nederland behoort ook de rest van wereld tot ons werkterrein. Ons uitstekende netwerk van zelfstandige collega’s maakt het mogelijk om, bij een lage overhead, altijd de juiste expertise te leveren. Bovendien geven onze connecties wereldwijde toegang tot locale know-how.

[cml_media_alt id='392']tribe logo 1000[/cml_media_alt]