OVER ONS

Zorn Consultants bestaat al 15 jaar als netwerkorganisatie. Ons uitgebreid netwerk en langdurige allianties faciliteren effectiviteit, flexibiliteit en ontwikkeling. Vanuit het idee dat de vraag van de klant centraal staat, kunnen we vanuit onze pool de juiste expertise bieden.

Netwerken onder collega’s betekent dat wij elkaar uitdagen, ons vakmanschap aan elkaar slijpen en daardoor innoverend zijn. Bovendien leidt dit tot ruime ervaring in het werken in een team met grote (culturele) diversiteit, die ten goede komt aan onze aanpak. Op het gebied van samenwerken en ontwikkeling weten we dus waar we het over hebben.

Oprichter, Henning Zorn

Als internationaal management en communicatie consultant richt ik me op het leveren van maatwerk in advies, acteren, coachen en training. Zo’n kleine 30 jaar ondersteun ik mensen en organisaties in hun ontwikkeling. Thematisch richt ik me op de gebieden leiderschap en (project) management, grensoverschrijdende communicatie, samenwerking en onderhandeling, teamontwikkeling & virtueel teamwork, diversiteit en inclusie, mondiale samenwerking , persoonlijke groei en (bedrijfs)integriteit. Afhankelijk van de situatie kies ik de rol van acteur, assessor, coach, adviseur, facilitator of trainer.

Persoonlijke stijl en kracht

Wat me boeit in mijn werk is het contact met mensen van zeer verschillende achtergrond en de vraag wat hen drijft. Mijn ‘opdracht’ en mijn kracht liggen in co-creëren van kansen en oplossingen die voortbouwen op de ideeën van deelnemers. Hierbij daag ik de ander uit tot het ontwikkelen van nieuwe perspectieven op de werkelijkheid. In wezen speelt dit in al mijn projecten.

Ik ben erop gericht om gedragsverandering te combineren met ontwikkeling en groei.

Opleiding, training en coaching focussen over het algemeen op het veranderen van het huidige naar meer effectief gedrag. Volgens mij vraagt duurzame gedragsverandering om het leggen van de relatie tussen de identiteit, drijfveren en ambities van de deelnemer en de visie en strategie van de organisatie. Hierdoor komen persoonlijke en professionele ontwikkeling in elkaars verlengde te liggen en kan aansluiting gezocht worden tussen bestaande kwaliteiten en ontwikkeling in de richting van toekomstige competenties.

Deelnemers vertellen me dat onze samenwerking inspireert, persoonlijke groei oplevert en praktische vaardigheden.

Achtergrond en opleidingen

Als bedrijfsantropoloog afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en als docent drama aan de Hogeschool Leeuwarden ben ik tussen 1986 en 1991 werkzaam geweest bij de KLM als onderzoeker, ontwikkelaar en opleider. Tussen 1991 en 2001 was ik als senior cross-cultural management consultant werkzaam bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen, voordat ik in 2001 zelfstandig verder ging.

Ik ben geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en de European Mentoring & Coaching Council (EMCC), en erkend op het niveau van Practitioner Coach. Tevens ben ik lid van SIETAR, (Society for Intercultural, Education, Training and Research), het Global Coaches Network (GCN) en aangesloten bij de CAP, de Coaching Academy Professionals.

Met een aantal collega’s organiseer ik de jaarlijkse Global Community Dialogue. De 10de GCD heb ik in 2015 in Oaxaca, Mexico georganiseerd.

Connection Scan is in samenwerking met twee collega’s ontwikkeld. Connection Scan is een uniek instrument dat tot dusver onzichtbare communicatiepatronen in team en organisaties zichtbaar maakt (www.connection-scan.com). 

Sinds 2006 ben ik bestuurslid en sinds 2012 voorzitter van de Stichting Children of Mexico, een Nederlandse stichting die lokale organisaties in Mexico en Latijns-Amerika ondersteunt bij het verkrijgen van toegang tot onderwijs voor straatkinderen.

Naast het volgen van professionele acteerlessen over een periode van 5 jaar, werk ik voortdurend aan mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Op basis daarvan ben ik gecertificeerd voor verschillende leiderschaps- en persoonlijkheidsprofielen.

Ik ben een getraind en ervaren assessor.

Na mijn middelbare school in Duitsland en mijn vervangende dienstplicht aldaar, ben in 1976 naar Nederland verhuisd om aan de RuG pedagogiek en psychologie studeren. In 1984 werd ik Nederlands staatsburger. Tegenwoordig verdelen mijn familie en ik onze tijd tussen Amsterdam, Nederland en Oaxaca, Mexico.

Ik ben vloeiend in Engels, Duits, Nederlands en redelijk in het Spaans.