(EXECUTIVE) COACHING

Naast inhoudelijke competentie, flexibiliteit en creativiteit vragen sleutelposities in de huidige, snel veranderende marktverhoudingen ook om hoge sociale competentie.

Coaching faciliteert de persoonlijke groei, accelereert het functioneren en ontwikkelt de emotionele intelligentie.

In welke positie dan ook, je doet het zelden alleen. De realisatie van je doelen stelt steeds hogere eisen aan jezelf en aan jouw manier van omgaan en samenwerken met anderen.

Het eigen handelen, privé of zakelijk, wordt geleid door drie belangrijke componenten: de betekenis die we aan een situatie geven, de eigen drijfveren en de eigen doelen. Gedurende het coachproces ontrafelen we deze aspecten en hun onderlinge relaties, waardoor zich een nieuw bewustzijn ontwikkelt dat alternatieve zienswijzen, verfrissende keuzes en een breder handelingsrepertoire biedt.

 mind is like a parachute, it does’t work unless it’s open.
– Frank Zappa, musician

 I have no special talents. I am only passionately curious.
– Albert Einstein, 1879-1955, Duits-Amerikaanse natuurkundige

In onze benadering is de vraag van de gecoachte leidend. Vragen kunnen liggen in de sfeer van het ontwikkelen van het eigen leiderschap; het hebben van een duidelijker carrièreperspectief; winnen aan overtuigingskracht; de relatie met de baas, het team, collega of partner willen verbeteren; de voorbereiding op een sollicitatie, assessment of belangrijke toets; outsourcing en andere kruispunten in het leven; het doorbreken van een hinderlijk patroon; het leren omgaan met een bepaalde angst; het verwerken van tegenslag; ….

Van de gecoachte vraagt het coachproces en actieve houding en openheid voor nieuwe zienswijzen. Schriftelijke reflectieverslagen zijn onderdeel van de aanpak.

 The overwhelming majority of people fail to achieve a life even close to what they are capable of. Discovering why there is an innate pull or tendency towards mediocrity is essential in overcoming it, and cultivating a life conducive to one’s individuality and personal growth.
– Abraham Maslow; hij noemde dit het Jonas complex.

Van de coach mag men afstand en betrokkenheid verwachten. Enerzijds zal de coach de ervaring van de gecoachte als uitgangspunt nemen, anderzijds zullen kritische vragen alternatieve zienswijzen faciliteren.

Omdat de coachingsrelatie volgens De Haan (2010 en 2013) een grote voorspellende waarde heeft voor effectieve coaching, is de persoonlijk ‘klick’ erg belangrijk. Na een eerste kennismaking spreken we in overleg een aantal sessies (van 1 ½ uur) af. Op basis van de intake formuleren we een eerste leervraag. Per sessie wordt gewerkt met de op dat moment meest actuele vraag.

Wat betreft de vertrouwelijkheid, is de coach gebonden aan strikte privacy. Niets wordt gedeeld met derden, tenzij de gecoachte daarom vraagt.

Feedback

Ik was erg onder de indruk van de manier waarop je met me samenwerkte. Met geduld en rust en de goede vragen op het juiste moment.

Voorbereiding hoorzitting:

Het naspelen van de situatie en het stellen van onverwachte vragen was een pittige manier van oefenen, maar zeer rustgevend omdat ik voorbereid was op het ergste en daardoor zekerder en minder nerveus de hoorzitting in ging.

Carrièreperspectief:

Het gesprek ontwikkelde zich in verschillende richtingen. Dit voelde allemaal erg natuurlijk en Henning stuurde af en toe bij door terug te komen op eerder besproken punten. […….] Waardevol was dat ik door iemand buiten mijn werkveld goede feedback en reflectie op mijn situatie kreeg. Het was niet alleen waardevrij, het was ook objectief. Ook waardevol was de directe terugkoppeling van het 1-op-1 gesprek zodat er langer en dieper ingegaan werd op onderdelen.

Door de gesprekken ben ik erachter gekomen wat mijn bijdrage is aan bepaalde situaties en dat ik het zelf in de hand heb om dingen te veranderen – zoals eigen initiatieven nemen als ik iets wil bereiken….. [De coach heeft de] juiste vragen gesteld waardoor ik dichter bij mezelf & mijn probleem kwam maar ook helderder kon zien wat mijn eigen bijdrage was aan het probleem maar ook hoe ik zelf een oplossing kon creëren.