LEIDERSCHAP

Leiderschap gaat in wezen over het managen van de sociale identiteit, d.w.z. dat effectief leiderschap maakt dat leden bij het team willen horen. Team cohesie maakt dat leden hen best doen voor het team en boven de eigen verwachting presteren.

In tegenstelling tot ‘klassieke’ leiderschapsmodellen, zien wij leiderschap niet als aangeboren talent of een serie van persoonlijke eigenschappen, maar als een te faciliteren proces. Leiderschap gaat naast de professionaliteit van de leider over diens dienstbaarheid aan het team.

Uitgangspunt bij onze leiderschapstrainingen is dat we ons, bij identificatie met een group, niet alleen laten leiden door eigen gevoelens, overtuigingen en doelen. Als groepslid stemmen we enerzijds ons handelen af op de groep en stellen anderzijds hogere verwachtingen aan en vertrouwen in onze groep dan in mensen die we niet zien als ‘één van ons’. Vertrouwen en effectieve samenwerking is dus niet een voorwaarde voor, maar een consequentie van groepscohesie. Op basis van de identiteitstheorie* kunnen we concluderen dat effectief leiderschap in wezen gaat over het vormen van een hechte groep of een hecht team.

Leiderschap dient dus het groepsproces te faciliteren. De leider is other-centered, zij praat en denkt in wij-termen en formuleert een visie die door de leden als de eigene wordt ervaren. Zij werkt dus voortdurend aan het versterken van de groepsidentiteit. En zoekt tevens, samen met het team, naar mogelijkheden om ieder teamlid (nog) meer tot z’n recht te laten komen.

In onze leiderschapstrainingen worden deelnemers vertrouwd gemaakt met de competenties die nodig zijn om de sociale identiteit van groepen te verhogen. Voor een effectieve implementatie wordt de training gevolgd door een coachingsprogramma.

* Tajfal & Turner, 1979; Turner e.al. 1987, 1994; Haslam, 2001; Haslam, Reicher & Platow, 2011

I suppose leadership at one time meant muscle; but today it means getting along with people.
– Mahatma Gandhi

 Finding good players is easy. Getting them to play as a team is another story.
– Casey Stengel

Feedback:

Dit waren niet alleen leiderschapslessen. Het waren lessen voor het leven.

Geweldige training. Henning is licht provocerend, maar altijd respectvol.