TEAMONTWIKKELING

Teams vormen wat ons betreft de kern van de organisatie …… En teams werken beter als de leden trots zijn om deel uit te maken van hun team. De kwaliteit van de onderlinge relaties is meer bepalend voor het team resultaat dan de individuele competenties.

De uitdaging van veel huidige teams is de toegenomen diversiteit en complexiteit. Leden werken op afstand samen, vanuit diverse disciplines, en verschillen qua (organisatie)cultuur, leeftijd, geslacht, etc.. Tel hierbij op de vaak snelle veranderende teamsamenstelling en het wordt duidelijk dat de effectiviteit van teams onder druk staat.

Anderzijds kennen we allemaal de ervaring waarin het stroomt in het team. Waarin de dingen ‘vanzelf’ gaan en ook moeilijke taken met ogenschijnlijk gemak geklaard worden. Waarin de magie ontstaat die samenwerken tot echt teamwork maakt.

Deze flow ontstaat uit de juiste mix van resultaatgerichtheid, kritische betrokkenheid, wederzijdse waardering en het vertrouwen in het gemeenschappelijke kunnen. Met deze mix ontstaan energie, focus en drive; ‘er bij willen horen’ en ‘het mee willen maken’.

Waarom zou u deze flow aan het toeval overlaten als we met een gestructureerd proces de identiteit en de samenhang van het team kunnen versterken? Door aandacht voor binding en samenhang ontstaan openheid, betrokkenheid en vertrouwen. Hierdoor kan het team optimaal gebruik maken van de aanwezige competenties en zijn latente meerwaarde daadwerkelijk waarmaken.

Onze aanpak verandert uw team in een high performing team. We faciliteren het essentiële proces waarin niet alleen doel en werkwijze van het team en de organisatie op elkaar worden afstemt, maar ook de persoonlijke ambities en behoeften van de leden. Hierdoor ontstaat de flow om te excelleren. 

 A team will always appreciate a great individual if he’s willing to sacrifice for the group.
– Kareem Abdul-Jabbar

 The main ingredient of stardom is the rest of the team.
– John Wooden