OPLEIDINGSONTWIKKELING

Bedrijven investeren in de opleiding van medewerkers om beter toegerust te zijn voor de toekomst. Door competente medewerkers te leveren werken effectieve trainingen in twee richtingen: enerzijds zijn ze belangrijke voorwaarden voor het realiseren van de bedrijfsdoelen en anderzijds bevorderen ze het succes, en daarmee het werkplezier van medewerkers.

Effectieve opleidingen vertalen enerzijds strategy in competenties en sluiten anderzijds aan bij de behoefte en het competentieniveau van de deelnemers. Zo moet bijvoorbeeld frontlijn personeel vaak in een split second een afweging maken tussen bedrijfsbelang en klanttevredenheid. Deze mensen moeten dus toegerust zijn om in een kort tijdsbestek een afweging te maken die zakelijk hout snijdt.

Voor zulke gevallen ontwikkelen wij een beslisboom en integreren deze in de training. Voor maximale resultaten ontwerpen wij opleidingen voor de werkvloer met 3 belangrijke aspecten:

  • Ze verbinden de bedrijfsstrategie met de dagelijkse praktijk.
  • Ze leveren praktische systemen en referentiepunten voor de werkvloer om situationeel een rationele afweging te kunnen maken tussen bedrijfsbelang en klantbehoefte.
  • Ze bieden de vaardigheden en competenties die nodig zijn voor hoge prestaties.

Al met al verhogen onze opleidingen productiviteit, kwaliteit en retentie.

Voor interne opleidingen, gegeven door bedrijfseigen trainers, verzorgen wij train de trainers. Deze stellen de trainers in staat tot het effectief trainen van competenties.