ORGANISATIE-ONTWIKKELING

Ontwikkeling is een reis in de richting van een bestemming waarvan wordt verondersteld dat deze beter is dan het vertrekpunt.

Ontwikkeling vraagt dus om een beweging van het bekende in de richting het (nog) onbekende (en wellicht (nog) onbeminde).
Zo’n verandering raakt aan onze comfort zone. Vandaar dat verandering in organisaties vaak gepaard gaat met weerstand!

Tegelijkertijd kunnen we stellen dat mensen wel degelijk willen veranderen. Het spreekwoord zegt het al: Niets is veranderlijker dan de mens. Sterker nog, evolutie en voortdurende ontwikkeling zijn grote, zo niet de grootste, menselijke krachten; wij mensen passen ons continue aan aan veranderende omstandigheden – of initiëren deze zelf. In feite halen we veel levensplezier uit veranderingen die we realiseren, zij het in ons zelf of onze omgeving.

Om medewerkers mee op reis te nemen spreken we deze dan ook aan op hun vermogen tot veranderen opdat zij de organisatie in de gewenste richting te ontwikkelen. Met behulp van een aantal beproefde instrumenten en technieken prikkelen we tot reflectie en actie ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheden, doelen, samenwerkingsrelaties en (on)mogelijkheden. Vanuit betrokkenheid ontstaat perspectief en komen de latente kwaliteiten vrij die nodig zijn om de organisatie te ontwikkelen. De ontwikkeling van de organisatie en die van medewerkers gaan hand in hand. Precies wat we nodig hebben voor succesvolle verandertrajecten.

Wilt u meer weten? Neem dat contact met ons op.