TRIBE

tribe logo 1000In gesprekken over leiderschap is er veel gedoe over de leider. Vanuit het besef dat de leiderschap een groep veronderstelt, richten wij  onze aandacht op het proces tussen de leider en de groep. Met andere woorden: Leading door het wezen van de groep te begrijpen.

Het gedrag van het team is een afgeleide van de team cultuur, de overtuigingen van leden over wat het betekent om lid te zijn van het team en de daaraan gekoppelde verwachtingen ten aanzien van het onderlinge gedrag. Leden willen zich trots en tevreden voelen om bij een team te horen en het motiveert hen om het team op de eerste plaats te zetten. Deze overtuigingen voeden de relaties tussen teamleden en zorgen voor een context waarin individualiteit en talent tot uitdrukking komen. In high performance teams leiden duidelijke opvattingen tot een sterke psychologische gehechtheid en een hoog niveau van samenwerking – in gewone teams is deze gehechtheid lager en is het gedrag meer individualistisch en intern competitief, wat leidt tot hogere niveaus van stress, een lagere tevredenheid en inferieure prestaties.

De TRIBE methode, succesvol gebruikt bij meer dan 40 organisaties in meer dan 25 landen, is ontwikkeld door het Centre for Team Excellence. De methode bouwt voort op de Sociale Identiteitstheorie, die verklaart waarom mensen zich in een groep anders gedragen dan in één-op-één situatie. Sinds de eerste publicatie in 1978 wordt de Sociale Identiteitstheorie bij uitstek gezien als de beste verklaring voor groepsprocessen en krijgt tevens internationaal veel erkenning. Zij leert ons de ‘intelligente kanten’ van teams zien – de fundamenten waarop wij bouwen.

Het TRIBE teamprestatie systeem bestaat uit een serie gesprekken, afspraken en acties rond de vijf fundamenten die het team in staat stellen om een ​​gezamenlijk begrip te ontwikkelen van wat het betekent om deel te zijn van dit team en daarna te handelen.

Begrip van TRIBE en de vaardigheid om de methode te gebruiken geeft leden controle over de eigen richting en processen met als consequentie hoge prestaties. De mogelijkheid om een geweldig teamlid of teamleider te zijn hangt niet af van de persoonlijkheid, maar van de inspanningen die men verricht om een ​​sociale context voor het team te scheppen die leidt tot passie, trots en prestaties.

TRIBE bestaat uit vijf Fundamenten, die elk bijdraagt ​​aan een op sterke prestaties georiënteerde teamidentiteit. De Foundations vormen een cyclus van gesprekken en acties.

Leiders die met hun team tijd investeren in deze TRIBE cyclus zullen een unieke blauwdruk voor teamprestaties co-creëren.